Binnen Zorgpunt Nederland hechten wij veel waarde aan de medezeggenschap van onze cliënten. De wensen, meningen en verhalen van onze cliënten zijn belangrijk voor ons. Om die reden hebben wij een cliëntenraad in het leven geroepen.

De cliëntenraad heeft als taak om namens de clienten van Zorgpunt Nederland mee te denken over onderwerpen die voor onze clienten van belang zijn. Ook adviseren de leden van de cliëntenraad de directie in zaken die voor de clienten belangrijk zijn.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of meepraten over onderwerpen die voor u als cliënt van belang zijn, dan kunt u contact opnemen via info@zorgpuntnederland.nl