De medewerkers van Zorgpunt Nederland voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Praat erover met onze medewerker
Bij klachten adviseren wij u dit eerst met de medewerker te bespreken. Meestal lost het probleem zich door zo een gesprek te voeren al op.

Of neem contact op met de direct leidinggevende
Komt u er niet uit met onze medewerker? Dan kunt u contact opnemen met de directe leidinggevende van de betrokken medewerker.

Klachtenformulier
U kunt uw klacht op diverse manieren kenbaar maken aan Zorgpunt Nederland. Bijvoorbeeld via het klachtenformulier in uw zorgdossier.

Bekijk hier onze klachtenreglement: