Zorgpunt Nederland streeft naar kwalitatieve zorg en dienstverlening, die zoveel mogelijk door vaste medewerkers wordt verleend. Wij vinden het belangrijk om inzicht te hebben in uw beleving van de diensten die u bij ons afneemt. Daarom voeren wij jaarlijks een clienttevredenheidsonderzoek uit. Samen met u zorgen wij ervoor dat de organisatie continue in beweging blijft en verbetert.

Eén van de mogelijkheden om te beoordelen of een zorginstelling voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen is door de organisatie te toetsen aan de HKZ normering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt.

Zorgpunt Nederland is sinds januari 2018 een thuiszorgorganisatie met het HKZ keurmerk. Dit belangrijke certificaat biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van onze dienstverlening.