Mantelzorg

Bent u een persoon die altijd klaarstaat voor uw zieke buur, familie of vriend? Of zorgt u voor uw zieke ouder, partner of kind? Dan bent u mantelzorger. We hebben in Nederland ruim 1,5 miljoen mensen die hun naasten mantelzorg geven.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd.

Mantelzorgers

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is. En met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Verschil mantelzorg en gebruikelijke zorg

Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden. Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Bijvoorbeeld zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen.

Vrijwilliger

Vrijwilligerswerk doe je voor een ander en voor jezelf. Het is een manier om iets te betekenen voor iemand in de stad Utrecht of zelfs in jouw wijk of buurt. Je doet ervaring op, het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, het is gezellig.

Het is een manier om iets nuttigs te doen, je tijd goed te besteden of je curriculum vitae (cv) uit te breiden. Je zet jouw talenten in voor mensen die je anders misschien nooit had ontmoet.

Wil je graag iets betekenen voor een ander?

Vrijwilligerswerk loopt uiteen van een kopje koffie tot een klusje. Soms even samen boodschappen doen tot hulp bij administratie. Maar vrijwilligerswerk is ook zorg voor ernstig zieken of Gehandicapten. Het kan voorkomen dat het een cliënt betreft die in zijn laatste levensfase is. En soms heb je te maken met buurtbemiddeling. Vaak ontstaat tussen vrijwilliger en hulpvrager een leuk contact.  Vaak worden mensen enthousiast wanneer ze anderen gelukkig hebben gemaakt.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als vrijwilliger zijn er tal van mogelijkheden. Zo kun je kiezen of je bij mensen thuis helpt of dat je bij ons op kantoor werkt. We willen graag samen met jou kijken wat jouw wensen zijn:

  • Wat doe je graag? veel met je hoofd doen of meer met je handen werken?
  • Wat gaat je voorkeur naar? Doe je liever iets in een groep of heeft 1-op-1 contact je voorkeur?
  • Hoe belangrijk vind je persoonlijke ontwikkeling?
  • Heb je veel tijd of juist weinig tijd?
  • Wil je veel leren of juist iets overdragen?

Wat krijg je ervoor terug?

Zorgpunt Nederland wil graag mensen die zich inzetten voor een ander graag bevorderen en waar het kan tegemoet komen. Zo ben je verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk, je onkosten worden vergoed  en er wordt samen gekeken naar een extra vergoeding in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Tevens wordt heel veel aandacht besteed in deskundigheidsbevordering en begeleiding. Er zijn scholingen waar nodig. Zorgpunt Nederland wil graag cultuursensitiviteit uitstralen door zich te profileren als een  organisatie waar mensen zich uit alle culturen thuis bij voelen.

Meer weten en aanmelden

Ben je al vrijwilliger of wil je als vrijwilliger aanmelden? Meld je nu aan!

Stuur een mail naar info@zorgpuntnederland.nl met een recente cv en een motivatiebrief. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.