De meldcode huiselijk geweld en mishandeling is een landelijk document wat bedoeld is om een overzicht te geven van hoe medewerkers van Zorgpunt Nederland om horen te gaan met het melden van huiselijk geweld en verschillende soorten mishandeling. De volledige meldcode kunt u bij Zorgpunt Nederland opvragen. Hieronder vindt u een samenvatting:

Signalen bij mishandeld persoon:

 • zichtbaar letsel
 • schrikreactie of angstig bij (onverwachte) aanraking
 • onsamenhangende verklaringen over verwondingen
 • depressieve, angstige indruk
 • onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk
 • spullen die verdwijnen
 • weigeren van hulp of gesprekken
 • krijgt geen gelegenheid om alleen met anderen te praten
 • onverklaarbaar geldtekort

Signalen bij de pleger:

 • onverschillig of juist een uiterst vriendelijke houding
 • lijkt overbelast, heeft onduidelijke (pijn)klachten of is vaak ziek
 • schelden, schreeuwen
 • afschermen voor hulpverleners
 • klagen over de persoon

Mishandeling herkennen:
Er zijn verschillende soorten mishandeling, bijvoorbeeld kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Heeft u een ‘niet-pluisgevoel’ volg dan het Stappenplan STOP mishandeling:

De zorgverlener;
1. Meldt de (vermoedens van) mishandeling bij de zorgcoördinator

De zorgcoördinator;
2. Brengt de signalen in kaart
3. Consulteert een collega of aandachtsfunctionaris en/of raadpleegt het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
4. Praat met betrokkenen
5. Weegt aard, ernst en risico
6. Organiseert hulp of meldt bij het SHG of AMK

0800-2000 Veilig Thuis Utrecht www.veiligthuisutrecht.nl