Missie

Zorgpunt Nederland is maatschappelijk betrokken en wil dat haar cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Wij dragen bij aan de kwaliteit van leven en welbevinden door onze cliënten in hun eigen multiculturele woonomgeving te laten wonen en gelukkig te laten zijn. Dat doet de instelling door de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen. Bij een teruglopende zelfredzaamheid faciliteren wij onze cliënten door familie, vrijwilligers en andere mantelzorgers te betrekken in het zorgplan.

Visie

De cliënten van Zorgpunt Nederland bepalen zelf welke zorg zij willen afnemen en hoe dat moet gebeuren. Samen met hen inventariseert Zorgpunt Nederland de zorgbehoefte(n) en stelt een passend zorg- of begeleidingsplan (zorgpakket) met een vaste verzorgende samen. In de visie van Zorgpunt Nederland staat de zorgbehoevende centraal. De zorgverleners en medewerkers van Zorgpunt Nederland dragen betrokkenheid, gelijkwaardigheid en respect uit voor de culturele achtergrond van cliënten waarbij de zorgverleners, wanneer mogelijk, de eigen taal en de cultuur van de cliënt kennen.

Zorgpunt Nederland denkt door een kleinschalige, wijkgerichte en cultuur sensitieve aanpak met vaste begeleiders (wijkgerichte / lokale zorg) aan die expliciete behoefte van de cliënt te kunnen voldoen.

Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking met de zorgvrager en zijn of haar mantelzorgers. Familie, kinderen en netwerk worden bij de zorgvraag waar nodig betrokken. Zorgpunt Nederland gaat uit van “eigen regie”. Vrijwilligers zijn een aanvulling op de zorgverlening en zullen niet worden ingezet voor de zorg zelf.