Zorgpunt Nederland is zich bewust van de behoefte aan en het recht op privacy. Om die reden volgt Zorgpunt Nederland de hiervoor opgestelde wettelijke regels en procedures. Daarmee borgen we de privacy van onze cliënten en werknemers zo optimaal mogelijk.

Zorgpunt Nederland geeft met het onderstaande reglement inzicht in de wijze waarop zij persoonsgegevens verkrijgt, welke zij bewaart, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Ook wordt daarin uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben.