Bent u langdurig ziek en/of heeft u een ongeneeslijke beperking? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor een WLZ indicatie. Deze wordt afgegeven door het CIZ. Onze medewerkers kunnen u bij de aanvraag en in het verloop daarvan helpen en ondersteunen.
Met thuiszorg kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in u vertrouwde omgeving. U kunt opname in een verzorgings- of verpleeghuis uitstellen of zelfs voorkomen. En uw naasten en mantelzorgers weten dat u in goede handen bent.
U kunt thuiszorg aanvragen, omdat u bijvoorbeeld:

Net uit het ziekenhuis komt of juist wacht op een operatie
Een chronische aandoening heeft en thuis wilt blijven wonen
Moet revalideren of herstellen na ziekte
Op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis
De verzorgenden en verpleegkundigen van Zorgpunt Nederland bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, geven van injecties, plaatsen van katheters, advies bij hulpmiddelen, medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.

Zorgpunt Nederland kan zeven dagen per week, 24 uur per dag verzorging en verpleging bieden.

WLZ indicatie
Heeft u een WLZ indicatie voor zorg met verblijf? Dan is het toch mogelijk om thuis verpleging en verzorging te ontvangen met een Modulair pakket thuis (mpt) of doormiddel van overbruggingszorg wanneer u op de wachtlijst staat voor opname. Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor.

Eigen bijdrage
U betaalt over de geleverde zorg wel een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)