Individuele ondersteuning

Uw leven weer op orde door Begeleiding thuis door deskundige begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen.

Heeft u door uw ziekte of handicap beperkingen gekregen? En heeft u hierdoor moeite met het huishouden, de administratie, de opvoeding of een gezond dagelijks ritme? Het overkomt meer mensen dan u zou verwachten. Onze zorgverleners weten hoe moeilijk het kan zijn om weer grip te krijgen op het normale leven, zeker als de houvast al wat langer kwijt is. Zorgpunt Nederland helpt met deskundige begeleiding. Dat doen we in de huiselijke omgeving, bij voorkeur met de mensen die in deze vertrouwde kleine kring meedraaien. Zo kunnen we met elkaar de draad weer oppakken en werken aan een duurzame oplossing. Zorgpunt Nederland weet dat dit niet altijd eenvoudig is en zal er alles aan doen om het wel te realiseren. De begeleiding is ook gericht om een opname in een verzorgings- of verpleeghuis te voorkomen.

Daarnaast begeleiden de medewerkers van Zorgpunt Nederland u ook bij het ziekteproces dat u doormaakt. Zij helpen u om te gaan met de gevolgen van ziekte of handicap. Door de adviezen van de verpleegkundige krijgt u meer inzicht in uw ziektebeeld. Daardoor kunt u zelf beter bepalen hoe u met uw ziekte kunt omgaan.

Thuisbegeleiding

Een dementerende partner. Een onhandelbare puber. Financiële problemen. Psychische probleemvragen en toestanden. Het kan u thuis soms boven het hoofd groeien. Thuisbegeleiders van Zorgpunt Nederland bieden u uitkomst. U krijgt persoonlijke ondersteuning om de situatie thuis weer op de rails te krijgen. Met praktische oplossingen en adviezen.

Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Hulp uit de omgeving is dan niet meer voldoende. Samen met u werken onze medewerkers op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van uw problemen en het verbeteren of stabiliseren van uw situatie. Wij nemen het niet van u over, maar helpen om weer grip te krijgen op uw leven. We hebben daarbij nauw contact met uw naasten en andere hulpverleners of betrokkenen. We kunnen gedurende korte of langere tijd ondersteuning bieden.

Hulp op vele terreinen

De medewerkers thuisbegeleiding zijn breed opgeleide professionals, die ruime ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Zij bieden hulp op tal van terreinen. Niet alleen op psychosociaal vlak, maar ook wat betreft opvoeding, het samen met u opnieuw organiseren van uw huishouden of de administratie en het aanleren van vaardigheden hierin. Thuisbegeleiding kan eveneens een aanvulling zijn op een psychiatrische of andere behandeling.

Bij u thuis een thuisbegeleider.

De naam zegt het al, komt bij u thuis. Voor u is dat ook prettig, want u hoeft de

deur niet uit. Maar nog belangrijker is dat de thuisbegeleider en u een helder beeld krijgen van uw problemen en de mogelijke oplossingen.

Dagbesteding

Wat wil jij met je dag doen? Jouw eigen doel is leidend. Je geeft zoveel mogelijk zelf vorm aan je leven. Wij noemen dit pure zelfkracht! Waar nodig en gewenst bieden wij dagbesteding op maat. Zorgpunt Nederland biedt passende activiteiten aan op basis van de indicatie en de wensen van de cliënt. Waar dat kan streeft Zorgpunt Nederland naar maatschappelijke participatie. Zorgpunt Nederland heeft veel activiteiten voor dagbesteding en (vrijwilligers)werk. Dit doet zij met samenwerkingspartners die zeer professioneel zijn in hun vakgebied.

Beschutwerk

Van dagbesteding tot werk

De uitgangspunten voor dagbesteding in de nieuwe Wmo én de (nieuwe) activiteiten op het gebied van participatie, dagbesteding en werk zijn gestroomlijnd in een continuüm. Dit is het continuüm van dagbesteding tot werk. Dit continuüm maakt doorstromen van dagbesteding naar werk voor de cliënt eenvoudiger. Bovendien kan er ook beter gereageerd worden als er sprake is van terugval en mensen tijdelijk meer begeleiding nodig hebben of minder aankunnen.

Als onderdeel van de Participatiewet, kunnen gemeenten een voorziening ‘beschut werk’ inzetten.

Voor wie is ‘beschut werk’ bedoeld?

Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving, onder aangepaste omstandigheden kunnen werken (in een dienstbetrekking). Het gaat bijvoorbeeld om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Voordat Zorgpunt Nederland beschut werk kan bieden, moet het UWV (op voordracht van Zorgpunt Nederland) beoordelen of je hiervoor in aanmerking komt.

Toegang

De toestroom van cliënten verloopt vanaf 1 januari 2015 via Wijkzorg (specialistische dagbesteding met een laag intensieve begeleiding) of via werk en inkomen teams (arbeidsmatige dagbesteding). In sommige gevallen is een indicatie nodig. Dan gaat het om gespecialiseerde dagbesteding met een hoog intensieve begeleiding. Nieuwe cliënten die zich vanaf 1 januari 2015 melden, zullen merken dat zij via de nieuwe route worden geholpen. Voor bestaande cliënten zal dat vanaf 2016 zijn of eerder als zij dat willen. Cliënten behouden in 2015 hun bestaande rechten. En om continuïteit van de zorg te bieden, werken we in 2015 en 2016 met de bestaande aanbieders. Maar, de aanbieders moeten het wel met minder geld doen.

Aanvragen

Heeft u vragen of wilt u zich bij Zorgpunt Nederland aanmelden dan is het voldoende om een mail te sturen naar info@zorgpuntnederland.nl  Wij zullen deze met veel zorgvuldigheid behandelen. U zult op zeer korte termijn benaderd worden door een van onze medewerkers voor een intake.

Indicatie
Om gebruik te maken van begeleiding heeft u een indicatiebesluit (ook wel beschikking genoemd) nodig van de gemeente. Dit is aan te vragen via het Wmo-loket van uw gemeente.

Eigen bijdrage
Gemeenten mogen voor de Begeleiding een eigen bijdrage vragen. De gemeente kan u vertellen hoe hoog deze eigen bijdrage is.

PGB
Wilt u zelf uw begeleiding inkopen, declareren en regelen met een persoonsgebonden budget (PGB) dan vraagt u dit zelf aan bij uw gemeente.