U kunt tijdelijk of langdurig thuiszorg krijgen als u verzorging of verpleging thuis nodig heeft. Wij komen dan bij u langs voor de nodige zorg die is geïndiceerd. Deze is afhankelijk van de zorgvraag en u gezondheidssituatie. Bij wijkverpleging kunt u tevens, wanneer nog geen indicatie is, door onze HBO wijkverpleegkundige geïndiceerd worden.

Met thuiszorg kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in u vertrouwde omgeving. U kunt opname in een verzorgings- of verpleeghuis uitstellen of zelfs voorkomen. En uw naasten en mantelzorgers weten dat u in goede handen bent.

U kunt thuiszorg aanvragen, omdat u bijvoorbeeld:
  • Net uit het ziekenhuis komt of juist wacht op een operatie
  • Een chronische aandoening heeft en thuis wilt blijven wonen
  • Moet revalideren of herstellen na ziekte
  • Op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis

Verpleging

Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuis verpleging krijgen. Een opname kan hierdoor misschien voorkomen worden. Ook tijdelijke verpleging na een ziekenhuisopname is mogelijk. Onze deskundige medewerkers helpen u zichzelf te verzorgen:

zij geven injecties,
verzorgen wonden en
doen ander verpleegkundig werk
Daarnaast krijgt u voorlichting en advies. Bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen of voeding. Of over aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.

Persoonlijke Verzorging

Bent u (tijdelijk) niet in staat om zichzelf te verzorgen? Kunnen uw familieleden of buren u niet voldoende helpen? Zorgpunt Nederland kan dan met de thuiszorg ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het wassen en aan- en uitkleden. Of bij het opstaan en naar bed gaan, of het aan- en uittrekken van steunkousen.

Wat bieden de zorgprofessionals van Zorgpunt Nederland

De verpleegkundigen komen (kosteloos) bij u thuis en bieden ondersteuning bij al uw vragen en zorgen rondom uw ziekte en andere vragen rondom uw situatie. Ook onderwerpen zoals vermoeidheid, pijn, onzekerheid, angst, psychische klachten, afscheid nemen, zorg voor uw naasten kunnen aan de orde komen.

De verpleegkundige kan u informatie geven welke zorg er in uw omgeving mogelijk is, zowel op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.

Zij werken samen met andere hulpverleners, zoals wijkverpleegkundigen en vrijwilligers die u thuis kunnen ondersteunen bij al uw vragen, lichamelijke verzorging, het omgaan met emoties, uw medicatietoediening, het inzetten van verpleeghulpmiddelen etc.

Eigen bijdrage en eigen risico
U hoeft voor wijkverpleging geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico

PGB
Wilt u zelf  uw verpleging en verzorging inkopen, declareren en regelen met een persoonsgebonden budget (PGB) dan vraagt u dit zelf aan bij uw zorgverzekeraar. U hebt wel een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige.